Image

Zakres usług naszej firmy Strong Steel Poland oferuje usługi w zakresie:

 

  • kompletacji i dostaw materiałów i urządzeń,
  • montażu urządzeń na obiekcie,
  • wykonywania wszelkiego rodzaju rurociągów z takich komponentów jak rury stalowe oraz kwasoodporne,
  • wykonawstwa, remontu i montażu urządzeń, aparatów oraz zbiorników ciśnieniowych podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • montażu, remontu i modernizacji kotłów energetycznych a także modernizacji urządzeń współpracujących z kotłami,
  • modernizacji i naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych.

Usługi montażowe, cięcie blach i rur

Strong Steel Poland specjalizuje się także w pracach montażowych z zakresu automatyki, sterowań elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Nasze usługi świadczymy firmom z każdej gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem elektroenergetyki, przemysłu chemicznego, rafineryjnego, petrochemicznego oraz papierniczego.

W pracy stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne. Używamy specjalistycznych narzędzi oraz sprzętu. Nasza kadra charakteryzuje się dobrą znajomością nowoczesnych rozwiązań technicznych, które są stosowane w przemyśle. Pracowników cechuje bogata techniczna wiedza oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadań. Oprócz kwalifikacji zawodowych mają oni także odpowiednie uprawnienia wymagane przy remontach, montażach i innych powierzonych im realizacjach.

Image
Image
Poza usługami montażowymi wykonujemy również prace, które pozwalają nam dostosować sprzedawane wyroby hutnicze do potrzeb Klientów. Wykonujemy cięcie blach i rur do określonych rozmiarów. Na zlecenie realizujemy również gięcie blach i rur na nowoczesnych giętarkach. Dzięki tym pracom nasi odbiorcy otrzymują produkty gotowe do montażu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY !!!